Sunday, July 27, 2014

สารจากท่านเลขาฯองค์การเสรีไทย ส่งตรงจากแดนไกล ถึงสมาชิกเสรีไทยในประเทศไทยที่มา FB เสรีไทย ปราบกบฏ 2014

สารจากท่านเลขาฯองค์การเสรีไทย ส่งตรงจากแดนไกล ถึงสมาชิกเสรีไทยในประเทศไทย...ทุกท่านครับ

ออกมาสูดอากาศชานเมืองช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับ...ในช่วงนี้ผมและแนวร่วมองค์การเสรีไทยฯ ได้เดินทางเข้าพบองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆในยุโรป (อาจจะดูเหมือนหายหน้าหายตาจาก media ไปบ้าง แต่ยังคงเดินหน้าทำงานตามแผนที่เคยได้นำเรียนไว้ก่อน อย่างเข้มแข็งครับ) การเข้าพบก็เป็นไปเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยมิใช่เพียงตั้งแต่ คสช.ล้มอำนาจการปกครองของรัฐบาลที่มาจากประชาชน แต่นับเนื่องไปถึงการรัฐประหารครั้งก่อนๆ หากนำเหตุการณ์และตัวละคร มาประติดประต่อจะเห็นภาพทฤษฎีสมคบคิดของเครือข่ายกลุ่มอำนาจเก่า อย่างชัดเจน

หลักใหญ่ใจความอีกประการหนึ่ง คือ รธน.ฉบับชั่วคราวของ คสช. ซึ่งมิได้เป็นเครื่องรับรองสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมของประชาชนเลย ซ้ำร้ายมีการผูกโยงข้อกฎหมายสืบทอดอำนาจ และการนิรโทษกรรมให้ตนเองและคณะพ้นผิดในทุกการกระทำ

เอ.....ยังจำได้ว่า หน.คสช.เคยกล่าวว่าท่านออกมารับผิดชอบเอง แต่ดันนิรโทษกรรมเสียแล้ว เมื่อคนเรารู้ว่าตนเองทำอะไรไม่ผิด และมีกฎหมายสูงสุดการันตีให้เสร็จ อย่างนี้ เวลาจะทำอะไรต่อไปจะต้องเกรงกลัวสิ่งใดอีกเล่า ถือเป็นเผด็จการอย่างสูงสุด การใช้อำนาจทหารล้มการปกครอง และเข้ามาบริหารบ้านเมืองตามความคิดของตน ตามอำเภอใจ เป็นกงล้อซ้ำๆของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย เช่น จอมพลสฤษดิ์ ผู้ที่ใช้อำนาจเผด็จการเต็มขั้น อย่างมาตรา 17 สั่งจบชีวิตใครก็ได้ ภายใต้ข้ออ้างว่า “เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ”

ประเทศชาติเป็นพหุสังคม ต้องมีความหลากหลาย มิใช่กองทัพบกที่พล.อ.ประยุทธ เคยปกครองซึ่งกฎหมายให้อำนาจผบ.ทบ.ในการบริหารสั่งการ แต่ประเทศชาตินั้นอำนาจเป็นของประชาชน การบริหาร การแก้ไขปัญหาต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนซึ่งเรียกกันว่า "ประชาธิปไตย" และอย่างการบริหารประเทศโดยใช้คำสั่งต่างๆ ของคสช. มันมิได้มาจากอำนาจของประชาชน แม้จะอ้างคำว่าความสงบเรียบร้อยบ้าง ความมั่นคงบ้าง ถือว่าเป็น "คำลวง" ทั้งสิ้นครับ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
27 ก.ค 2557

Saturday, May 31, 2014

"ร่วมกันตะโกนบอกโลกให้ร่วมคว่ำบาตร"

ข่าวด่วน “ร่วมกันตะโกนบอกโลกให้ร่วมคว่ำบาตร”
"ร่วมกันตะโกนบอกโลกให้ร่วมคว่ำบาตร"
ถึงมือเรียบร้อยแล้ว
ข้อเรียกร้อง 12 รายการเพื่อขอความร่วมมือจากเลขาธิการยูเอ็น
และรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหประชาชาติอีกเกือบ 200 ประเทศ
ให้ช่วยคว่ำบาตรคณะรัฐประหารไทยและรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร
ได้ส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014

ด้วยจดหมายที่มีเนื้อหา 3 หน้ากระดาษ ขนาด 8 ครึ่งคูณ 11
RED USA และแนวร่วมจาก Australia, Sweden, Canada และสหรัฐอเมริกา

ส่งเสียงเรียกร้องไปยังองค์การสหประชาติและประเทศสมาชิกทุกประเทศ
ให้ปฏิเสธและไม่ให้การรับรองรัฐบาลไทยที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร
เนื่องจากไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน และมีที่มาไม่ชอบธรรม

[​IMG]
"พวกเราที่มีรายชื่อท้ายจดหมายฉบับนี้ขอประกาศให้นานาประเทศได้รับรู้ว่า
พวกเราไม่ยอมรับการทำรัฐประหารและไม่ยอมรับรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร
และขอเรียกร้องให้ภาคีของสหประชาชาติทุกประเทศปฏิเสธไม่ยอมรับรัฐบาลของกบฏนี้เช่นกัน"

สาระของจดหมาย เข้ม คม กระชับและตรงประเด็น
นอกจากบรรยายพฤติกรรมอันต่ำมาตรฐานของคณะรัฐประหารและสมุนบริวารแล้ว
ยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติให้ระงับความร่วมมือ
กับรัฐบาลไทยที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารในทุกด้าน ทั้งด้านการทหาร การเมือง
การต่างประเทศ เศรษฐกิจ การค้า และด้านอื่น ๆ

จดหมายฉบับนี้ได้จัดส่งถึงผู้รับปลายทาง 3 รายการคือ
1. His Excellency Ban Ki-Moon เลขาธิการยูเอ็น
Secretary-General, United Nations, New York, NY 10017, USA
2. Permanent Mission to the United Nations ของทุกประเทศ
3. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland.

การรวมพลังระดมความคิดของคนไทยต่างแดนผู้รักประชาชาธิปไตย
ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี RED USA ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

คือที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่ส่งให้เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติ
รัฐบาลของนานาประเทศสมาชิกทั่วโลก และ Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights ได้อ่านและรับรู้ถึงความเลวและความโหดร้าย
ของคณะรัฐประหารและผู้ร่วมสมคบคิดที่ทำไว้กับประชาชนไทยผู้เห็นต่าง

นอกจากประนามการทำรัฐประหาร
นอกจากประจานการข่มขู่คุกคามต่าง ๆ ของคณะรัฐประหารและผู้ร่วมสมคบคิด
จดหมายฉบับนี้ยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศ
ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักพิงและ/หรือให้สถานภาพของผู้ลี้ภัยกับคนไทยที่ถูกไล่ล่า
และ/หรือผู้ที่อยู่ในข่ายจะถูกไล่ล่าโดยคณะรัฐประหารและบริวาร

อีกทั้งยังเรียกร้องนานาประเทศช่วยกดดันคณะรัฐประหารให้
- คืนอำนาจอธิปไตยกลับสู่ประชาชนไทย
- คืนอิสระภาพแก่นักการเมือง แกนนำมวลชนและประชาชนที่คณะรัฐประหารนำตัวไปควบคุมกักขัง
- คืนเสรีภาพแก่สื่อมวลชนและประชาชน เพื่ออิสระภาพในการแสดงความคิด การพูดและการเขียน
- และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติช่วยสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นของไทย
จดหมายฉบับนี้เป็นจุดยืนร่วมกันที่พร้อมใจประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ของ:
RED USA, Thai Democracy of New York, RED Douglas-Texas, RED Chicago,
Thai RED Australia, Union for Thai Democracy of Illinois, RED New York,
RED USA – LA, RED Las Vegas, RED Houston-Texas, RED Canada, RED Missouri,
Norporchor EU Sweden, Norporchor USA, RED Utah, Internetofreedom (IF&ITF),
and The Lao New Generation Democracy Movement
โดยมี ดร.ดวงจำปา สเปนเซอร์ และคณะรับอาสาร่างเป็นจดหมาย
เรียกร้องทุกประเทศให้ปฏิเสธการรับรองรัฐบาลไทยที่แต่งตั้งโดยกบฏ
และขอความร่วมมือจากนานาชาติให้คว่ำบาตรรัฐบาลของกบฏในทุกมิติ
สอดประสานกับ RED Chicago และทีมงานซึ่งรับผิดชอบจัดพิมพ์

ตรวจสอบความถูกต้อง บรรจุซอง แปะสลากที่อยู่ ติดแสตมป์และจัดส่งทางไปรษณีย์
ไปยังสำนักงานถาวรของนานาประเทศประจำสหประชาชาติทั้งในนครนิวยอร์ค
และ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Union for Thai Democracy of Illinois รับอาสาถอดความเป็นภาษาไทย
https://api.facebook.com/method/messaging.getAttachment?sdk_version=2&mid=m_mid.1401415977709%3A1ce58b9662f85d3395&format=binary&aid=0356e2e349fdf40aa9cef2cd91ae8cee&locale=en_US&sdk=ios&access_token=CAACeHQ78hSIBAOYPeq2iCfoGZBZAJaOh1AgeqNd8bZCdFAPAZBrH26ygvT7ZB8CCWSCeNA2SwOSZAH7rJTmFR72ZAnW5P7tXgewtG43eM2bL1sbcSQPnJmJDkWgHlviDuPC8hiNNqS0WBZCZCR1iCOcvu2JZA3vxPf2I7UYeXOl3amuknA3XryfreQ
https://api.facebook.com/method/messaging.getAttachment?sdk_version=2&mid=m_mid.1401415977709%3A1ce58b9662f85d3395&format=binary&aid=86748cf453c8d210283817e9c4475674&locale=en_US&sdk=ios&access_token=CAACeHQ78hSIBAOYPeq2iCfoGZBZAJaOh1AgeqNd8bZCdFAPAZBrH26ygvT7ZB8CCWSCeNA2SwOSZAH7rJTmFR72ZAnW5P7tXgewtG43eM2bL1sbcSQPnJmJDkWgHlviDuPC8hiNNqS0WBZCZCR1iCOcvu2JZA3vxPf2I7UYeXOl3amuknA3XryfreQ
Thai Democracy of New York และ Norporchor USA รับหน้าที่
เคลื่อนพลไปแสดงจุดยืนต่อต้านการทำรัฐประหารที่หน้าอาคารยูเอ็นในมหานครนิวยอร์ค
ตั้งแต่เที่ยงของวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014 เพื่อยื่นจดหมายให้กับ United Nations
เรียกร้องให้สมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศประนามการทำรัฐประหาร ปฏิเสธไม่รับรอง
รัฐบาลไทยที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร และช่วยกดดันให้คณะรัฐประหารลงจากอำนาจ

Internet To Freedom ร่วมกับ RED USA รับหน้าที่ต่อยอด-ขยายผลของจดหมาย
เผยแพร่ข้อเรียกร้องและรายการต่างๆ ที่ขอความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ
สู่การรับรู้ของสาธารณชนให้มากที่สุด ให้ครอบคลุมผู้คนทุกชนชั้น ผ่านทุกช่องทางของการสื่อสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโซเชียลมีเดีย และเครือข่ายอินเตอร์เนต

การทำรัฐประหารในประเทศไทยดังกระฉ่อนไปทั้งโลก
ไม่มีประเทศใดเชิดหน้าก้าวออกมาแสดงความชื่นชมยินดีแม้แต่ประเทศเดียว
เนื่องจากการทำรัฐประหารจะทำให้ประเทศไทยล่มสลายทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาคมโลกในวงกว้าง

กระนั้นก็ยังมีคนไทยสติวิปลาส
ผู้ประกาศตนว่าเป็นคนดีกลุ่มหนึ่งออกมา"เต้นแร้งเต้นกา"
ส่งเสียงแสดงความยินดีกับความหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศของตน

จดหมายถึงเลขาธิการสหประชาชาติและสำนักงานถาวรของสมาชิกยูเอ็นทุกประเทศ
และ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่านอกจากคนไทยในประเทศไทยไม่ยอมรับการทำรัฐประหารแล้ว
คนไทยผู้รักประชาธิปไตยในต่างแดนก็ไม่สยบยอมกับอำนาจเผด็จการนอกระบบนี้เช่นเดียวกัน

[​IMG]
เราจะไม่ยอมก้มหัวให้กับกบฎและผู้ร่วมสมคบคิด ที่ฉีกกติกาเข้ายึดครองอำนาจรัฐ
เราจะไม่ยอมนิ่งเฉยให้กับพวกกบฏที่ปล้นอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปอย่างหน้าด้านๆ
เราจะไม่ยอมรับรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยกบฏอย่างเด็ดขาด

“เราไม่มีวันยอม”
May 30, 2014
RED USA,
Thai Democracy of New York,
RED Douglas-Texas, RED Chicago,
Thai RED Australia,
Union for Thai Democracy of Illinois,
RED New York,
RED USA – LA,
RED Las Vegas,
RED Houston-Texas,
RED Canada,
RED Missouri,
Norporchor EU Sweden,
Norporchor USA,

RED Utah,
Internetofreedom (IF&ITF),
and The Lao New Generation Democracy Movement

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
 
 
[​IMG]
[​IMG]

 
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
 
 


 


http://bit.ly/SZWiYb

 

แถลงการณ์จากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พณฯท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

แถลงการณ์จากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พณฯท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ฉบับลงวันที่ 30/5/2014
30 พ.ค. 57
ข้อเรียกร้องของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผ่านประชาชนผู้รักประชาธิปไตย
1.ให้แก้ปัญหาของชาติด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย คืนอำนาจให้ประชาชน จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด
2. ให้หยุดการสร้างอาณาจักรแห่งความ หวาดกลัว และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการใช้ความรุนแรง, ข่มขู่, จับตัว, เรียกตัวให้ไปรายงานตัว และให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับ ถูกเรียกตัว และนักโทษการเมืองทั้งหมดทันที
3. ให้หยุดใช้อำนาจนอกระบบ (มือที่มองไม่เห็น) แทรกแซงสถาบันตุลาการ องค์กรอิสระ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำจัดบุคคลที่เห็นต่าง และมุ่งล้มระบอบประชาธิปไตย อย่างสองมาตราฐาน และให้เร่งปฏิรูประบบความยุติธรรมให้คืนสู่มาตราฐานสากล เพื่อความเชื่อถือของนานาชาติ
เพื่อให้เกิดพลังการต่อสู้ ขอให้ทุกท่านร่วมสร้างเอกภาพการต่อสู้ร่วมกันในทิศทางเดียวกัน