Saturday, May 31, 2014

"ร่วมกันตะโกนบอกโลกให้ร่วมคว่ำบาตร"

ข่าวด่วน “ร่วมกันตะโกนบอกโลกให้ร่วมคว่ำบาตร”
"ร่วมกันตะโกนบอกโลกให้ร่วมคว่ำบาตร"
ถึงมือเรียบร้อยแล้ว
ข้อเรียกร้อง 12 รายการเพื่อขอความร่วมมือจากเลขาธิการยูเอ็น
และรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหประชาชาติอีกเกือบ 200 ประเทศ
ให้ช่วยคว่ำบาตรคณะรัฐประหารไทยและรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร
ได้ส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014

ด้วยจดหมายที่มีเนื้อหา 3 หน้ากระดาษ ขนาด 8 ครึ่งคูณ 11
RED USA และแนวร่วมจาก Australia, Sweden, Canada และสหรัฐอเมริกา

ส่งเสียงเรียกร้องไปยังองค์การสหประชาติและประเทศสมาชิกทุกประเทศ
ให้ปฏิเสธและไม่ให้การรับรองรัฐบาลไทยที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร
เนื่องจากไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน และมีที่มาไม่ชอบธรรม

[​IMG]
"พวกเราที่มีรายชื่อท้ายจดหมายฉบับนี้ขอประกาศให้นานาประเทศได้รับรู้ว่า
พวกเราไม่ยอมรับการทำรัฐประหารและไม่ยอมรับรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร
และขอเรียกร้องให้ภาคีของสหประชาชาติทุกประเทศปฏิเสธไม่ยอมรับรัฐบาลของกบฏนี้เช่นกัน"

สาระของจดหมาย เข้ม คม กระชับและตรงประเด็น
นอกจากบรรยายพฤติกรรมอันต่ำมาตรฐานของคณะรัฐประหารและสมุนบริวารแล้ว
ยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติให้ระงับความร่วมมือ
กับรัฐบาลไทยที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารในทุกด้าน ทั้งด้านการทหาร การเมือง
การต่างประเทศ เศรษฐกิจ การค้า และด้านอื่น ๆ

จดหมายฉบับนี้ได้จัดส่งถึงผู้รับปลายทาง 3 รายการคือ
1. His Excellency Ban Ki-Moon เลขาธิการยูเอ็น
Secretary-General, United Nations, New York, NY 10017, USA
2. Permanent Mission to the United Nations ของทุกประเทศ
3. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland.

การรวมพลังระดมความคิดของคนไทยต่างแดนผู้รักประชาชาธิปไตย
ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี RED USA ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

คือที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่ส่งให้เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติ
รัฐบาลของนานาประเทศสมาชิกทั่วโลก และ Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights ได้อ่านและรับรู้ถึงความเลวและความโหดร้าย
ของคณะรัฐประหารและผู้ร่วมสมคบคิดที่ทำไว้กับประชาชนไทยผู้เห็นต่าง

นอกจากประนามการทำรัฐประหาร
นอกจากประจานการข่มขู่คุกคามต่าง ๆ ของคณะรัฐประหารและผู้ร่วมสมคบคิด
จดหมายฉบับนี้ยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศ
ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักพิงและ/หรือให้สถานภาพของผู้ลี้ภัยกับคนไทยที่ถูกไล่ล่า
และ/หรือผู้ที่อยู่ในข่ายจะถูกไล่ล่าโดยคณะรัฐประหารและบริวาร

อีกทั้งยังเรียกร้องนานาประเทศช่วยกดดันคณะรัฐประหารให้
- คืนอำนาจอธิปไตยกลับสู่ประชาชนไทย
- คืนอิสระภาพแก่นักการเมือง แกนนำมวลชนและประชาชนที่คณะรัฐประหารนำตัวไปควบคุมกักขัง
- คืนเสรีภาพแก่สื่อมวลชนและประชาชน เพื่ออิสระภาพในการแสดงความคิด การพูดและการเขียน
- และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติช่วยสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นของไทย
จดหมายฉบับนี้เป็นจุดยืนร่วมกันที่พร้อมใจประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ของ:
RED USA, Thai Democracy of New York, RED Douglas-Texas, RED Chicago,
Thai RED Australia, Union for Thai Democracy of Illinois, RED New York,
RED USA – LA, RED Las Vegas, RED Houston-Texas, RED Canada, RED Missouri,
Norporchor EU Sweden, Norporchor USA, RED Utah, Internetofreedom (IF&ITF),
and The Lao New Generation Democracy Movement
โดยมี ดร.ดวงจำปา สเปนเซอร์ และคณะรับอาสาร่างเป็นจดหมาย
เรียกร้องทุกประเทศให้ปฏิเสธการรับรองรัฐบาลไทยที่แต่งตั้งโดยกบฏ
และขอความร่วมมือจากนานาชาติให้คว่ำบาตรรัฐบาลของกบฏในทุกมิติ
สอดประสานกับ RED Chicago และทีมงานซึ่งรับผิดชอบจัดพิมพ์

ตรวจสอบความถูกต้อง บรรจุซอง แปะสลากที่อยู่ ติดแสตมป์และจัดส่งทางไปรษณีย์
ไปยังสำนักงานถาวรของนานาประเทศประจำสหประชาชาติทั้งในนครนิวยอร์ค
และ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Union for Thai Democracy of Illinois รับอาสาถอดความเป็นภาษาไทย
https://api.facebook.com/method/messaging.getAttachment?sdk_version=2&mid=m_mid.1401415977709%3A1ce58b9662f85d3395&format=binary&aid=0356e2e349fdf40aa9cef2cd91ae8cee&locale=en_US&sdk=ios&access_token=CAACeHQ78hSIBAOYPeq2iCfoGZBZAJaOh1AgeqNd8bZCdFAPAZBrH26ygvT7ZB8CCWSCeNA2SwOSZAH7rJTmFR72ZAnW5P7tXgewtG43eM2bL1sbcSQPnJmJDkWgHlviDuPC8hiNNqS0WBZCZCR1iCOcvu2JZA3vxPf2I7UYeXOl3amuknA3XryfreQ
https://api.facebook.com/method/messaging.getAttachment?sdk_version=2&mid=m_mid.1401415977709%3A1ce58b9662f85d3395&format=binary&aid=86748cf453c8d210283817e9c4475674&locale=en_US&sdk=ios&access_token=CAACeHQ78hSIBAOYPeq2iCfoGZBZAJaOh1AgeqNd8bZCdFAPAZBrH26ygvT7ZB8CCWSCeNA2SwOSZAH7rJTmFR72ZAnW5P7tXgewtG43eM2bL1sbcSQPnJmJDkWgHlviDuPC8hiNNqS0WBZCZCR1iCOcvu2JZA3vxPf2I7UYeXOl3amuknA3XryfreQ
Thai Democracy of New York และ Norporchor USA รับหน้าที่
เคลื่อนพลไปแสดงจุดยืนต่อต้านการทำรัฐประหารที่หน้าอาคารยูเอ็นในมหานครนิวยอร์ค
ตั้งแต่เที่ยงของวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014 เพื่อยื่นจดหมายให้กับ United Nations
เรียกร้องให้สมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศประนามการทำรัฐประหาร ปฏิเสธไม่รับรอง
รัฐบาลไทยที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร และช่วยกดดันให้คณะรัฐประหารลงจากอำนาจ

Internet To Freedom ร่วมกับ RED USA รับหน้าที่ต่อยอด-ขยายผลของจดหมาย
เผยแพร่ข้อเรียกร้องและรายการต่างๆ ที่ขอความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ
สู่การรับรู้ของสาธารณชนให้มากที่สุด ให้ครอบคลุมผู้คนทุกชนชั้น ผ่านทุกช่องทางของการสื่อสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโซเชียลมีเดีย และเครือข่ายอินเตอร์เนต

การทำรัฐประหารในประเทศไทยดังกระฉ่อนไปทั้งโลก
ไม่มีประเทศใดเชิดหน้าก้าวออกมาแสดงความชื่นชมยินดีแม้แต่ประเทศเดียว
เนื่องจากการทำรัฐประหารจะทำให้ประเทศไทยล่มสลายทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาคมโลกในวงกว้าง

กระนั้นก็ยังมีคนไทยสติวิปลาส
ผู้ประกาศตนว่าเป็นคนดีกลุ่มหนึ่งออกมา"เต้นแร้งเต้นกา"
ส่งเสียงแสดงความยินดีกับความหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศของตน

จดหมายถึงเลขาธิการสหประชาชาติและสำนักงานถาวรของสมาชิกยูเอ็นทุกประเทศ
และ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่านอกจากคนไทยในประเทศไทยไม่ยอมรับการทำรัฐประหารแล้ว
คนไทยผู้รักประชาธิปไตยในต่างแดนก็ไม่สยบยอมกับอำนาจเผด็จการนอกระบบนี้เช่นเดียวกัน

[​IMG]
เราจะไม่ยอมก้มหัวให้กับกบฎและผู้ร่วมสมคบคิด ที่ฉีกกติกาเข้ายึดครองอำนาจรัฐ
เราจะไม่ยอมนิ่งเฉยให้กับพวกกบฏที่ปล้นอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปอย่างหน้าด้านๆ
เราจะไม่ยอมรับรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยกบฏอย่างเด็ดขาด

“เราไม่มีวันยอม”
May 30, 2014
RED USA,
Thai Democracy of New York,
RED Douglas-Texas, RED Chicago,
Thai RED Australia,
Union for Thai Democracy of Illinois,
RED New York,
RED USA – LA,
RED Las Vegas,
RED Houston-Texas,
RED Canada,
RED Missouri,
Norporchor EU Sweden,
Norporchor USA,

RED Utah,
Internetofreedom (IF&ITF),
and The Lao New Generation Democracy Movement

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
 
 
[​IMG]
[​IMG]

 
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
 
 


 


http://bit.ly/SZWiYb

 

แถลงการณ์จากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พณฯท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

แถลงการณ์จากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พณฯท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ฉบับลงวันที่ 30/5/2014
30 พ.ค. 57
ข้อเรียกร้องของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผ่านประชาชนผู้รักประชาธิปไตย
1.ให้แก้ปัญหาของชาติด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย คืนอำนาจให้ประชาชน จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด
2. ให้หยุดการสร้างอาณาจักรแห่งความ หวาดกลัว และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการใช้ความรุนแรง, ข่มขู่, จับตัว, เรียกตัวให้ไปรายงานตัว และให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับ ถูกเรียกตัว และนักโทษการเมืองทั้งหมดทันที
3. ให้หยุดใช้อำนาจนอกระบบ (มือที่มองไม่เห็น) แทรกแซงสถาบันตุลาการ องค์กรอิสระ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำจัดบุคคลที่เห็นต่าง และมุ่งล้มระบอบประชาธิปไตย อย่างสองมาตราฐาน และให้เร่งปฏิรูประบบความยุติธรรมให้คืนสู่มาตราฐานสากล เพื่อความเชื่อถือของนานาชาติ
เพื่อให้เกิดพลังการต่อสู้ ขอให้ทุกท่านร่วมสร้างเอกภาพการต่อสู้ร่วมกันในทิศทางเดียวกัน